Chỉ đạo điều hành

Phát triển kinh tế HTX theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tại Bắc Giang

-: 11/19/2021 - 17:15
Trong những năm gần đây, các mô hình kinh tế hợp tác, Hợp tác xã (HTX) tại Bắc Giang đã và đang từng bước phát triển, khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong công cuộc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Sự phát triển của mô hình HTX tại Bắc Giang đã khắc phục những tồn tại trong sản xuất nông nghiệp hiện nay bao gồm: sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, quản lý chất...

Liên minh HTX tỉnh tăng cường, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hợp tác xã phù hợp với tình hình mới

-: 11/10/2021 - 10:41
Diễn biến dịch bệnh Covid trên cả nước và đặc biệt đối với tỉnh Bắc Giang trong năm 2021 đã gây khó khăn cho các hoạt động nói chung trong đó có hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX của Liên minh HTX tỉnh. Tuy nhiên xác định công tác bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực HTX, sáng lập viên chuẩn bị thành lập HTX là hết sức cần thiết nhằm góp phần khắc phục tồn tại hạn chế về năng lực...

Trang

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.