DS Hợp tác xã

TT Tên HTX Mã số thuế Mã DN Ngành KD chính Xã phường Huyện
1081 HTX NN Hưng Thịnh 20E00022 Xã Đông Lỗ HIỆP HÒA
1082 HTX NN Đông Lỗ 20E00016 11. Trồng cây hàng năm Xã Đông Lỗ HIỆP HÒA
1083 HTX sản xuấ kinh doanh rau an toàn Duy Long 20E00032 11. Trồng cây hàng năm Xã Bắc Lý HIỆP HÒA
1084 HTX Hiệp Hòa I 2400798820 20E00042 491. Vận tải đường sắt Xã Bắc Lý HIỆP HÒA
1085 HTX SX, kinh doanh và dịch vụ NN sạch Đông Hưng 2400799768 20E00046 11. Trồng cây hàng năm Xã Đông Lỗ HIỆP HÒA
1086 HTX chăn nuôi Hải Cúc 20E00029 491. Vận tải đường sắt HIỆP HÒA
1087 HTX SX kinh doanh cá, rau cần Dương Hảo 200507000034 32. Nuôi trồng thủy sản Xã Hoàng Lương HIỆP HÒA
1088 HTX Tiến Thành Đạt 20E00033 42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng Xã Hùng Sơn HIỆP HÒA
1089 HTX chăn nuôi Minh Thịnh Vượng 20E00031 14. Chăn nuôi Xã Hùng Sơn HIỆP HÒA
1090 HTX dịch vụ Trần Minh 2400800692 20E00045 Xã Lương Phong HIỆP HÒA
1091 HTX dịch vụ NN Tuấn Mai 20E00030 11. Trồng cây hàng năm Xã Mai Đình HIỆP HÒA
1092 HTX Hoàng Ngân 2400792628 20E00026 Thị trấn Thắng HIỆP HÒA
1093 HTX giống cây trồng rau sạch Cầu Hương 20E00041 11. Trồng cây hàng năm Xã Thanh Vân HIỆP HÒA
1094 HTX đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Đại Phước Thịnh 20E00043 11. Trồng cây hàng năm Xã Thanh Vân HIỆP HÒA
1095 HTX chăn nuôi gia súc gia cầm Thường Thắng 20E00040 14. Chăn nuôi Xã Thường Thắng HIỆP HÒA
1096 HTX SX và dịch vụ NN Bảo An 20E00047 14. Chăn nuôi Xã Mai Trung HIỆP HÒA
1097 HTX Chăn nuôi, vận tải và du lịch Tuấn Quỳnh 20E00048 14. Chăn nuôi Xã Lương Phong HIỆP HÒA
1098 Liên hiệp HTX cựu chiến binh Sông Cầu 2007000005 11. Trồng cây hàng năm Thị trấn Thắng HIỆP HÒA
1099 HTX vận tải Tài Đức 20E00050 HIỆP HÒA
1100 HTX sản xuấ tiêu thụ rau củ quả và cá giống Hoàng Hậu 20E00051 14. Chăn nuôi Xã Hoàng Lương HIỆP HÒA
1101 HTX thương mại, XD, vận tải và du lịch Hưng Thịnh 2400804792 20E00058 4932. Vận tải hành khách đường bộ khác Thị trấn Thắng HIỆP HÒA
1102 HTX nông nghiệp hữu cơ Bình Minh 2400817470 2400817470 14. Chăn nuôi Xã Danh Thắng HIỆP HÒA

Trang

XLS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.