DS Hợp tác xã

TT Tên HTX Mã số thuế Mã DN Ngành KD chính Xã phường Huyện
41 HTX vệ sinh môi trường xã Phượng Sơn 123 2400950095 2400950095 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Phượng Sơn LỤC NGẠN
42 HTX Hồ Hố Cao 2400950200 2400950200 322. Nuôi trồng thủy sản nội địa Xã Hương Sơn LẠNG GIANG
43 HTX nông nghiệp Thủy Thượng 2400949558 2400949558 111. Trồng lúa Thị trấn Vôi LẠNG GIANG
44 HTX rượu cổ truyền Làng Vân 2400948547 2400948547 1101. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Xã Vân Hà VIỆT YÊN
45 HTX vận tải và thương mại Bông Sen Vàng 2400945659 2400945659 4932. Vận tải hành khách đường bộ khác Xã Quang Châu VIỆT YÊN
46 HTX chăn nuôi Yến Nhật Ngọc Châu 0987077962 0987077962 145. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn Xã Ngọc Châu TÂN YÊN
47 HTX Nguyễn Gia Khải Hoàn 2400947906 2400947906 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Cao Xá TÂN YÊN
48 HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vô Tranh 2400948191 2400948191 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Vô Tranh LỤC NAM
49 HTX dịch vụ môi trường Bảo Sơn 2400947293 2400947293 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Bảo Sơn LỤC NAM
50 HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp organic Xương Lâm 2400947215 2400947215 111. Trồng lúa Xã Xương Lâm LẠNG GIANG
51 HTX nông nghiệp và dịch vụ Đồng Tiến 2400946596 2400946596 144. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai Xã Đồng Tiến YÊN THẾ
52 HTX nông nghiệp Hà Ninh 2400946349 2400946349 161. Hoạt động dịch vụ trồng trọt Xã Đông Sơn YÊN THẾ
53 HTX Sen Ngọc 2400946853 2400946853 121. Trồng cây ăn quả Xã Đại Sơn SƠN ĐỘNG
54 HTX Phú Cường 2400947007 2400947007 21. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Xã Đại Sơn SƠN ĐỘNG
55 HTX kinh doanh dịch vụ tổng hợp Quyết Thắng 2400945306 2400945306 10109. Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt Xã Xương Lâm LẠNG GIANG
56 HTX nông nghiệp xanh Bảo Sơn 2400946469 2400946469 121. Trồng cây ăn quả Xã Bảo Sơn LỤC NGẠN
57 HTX môi trường Phong Vân 2400945948 2400945948 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Trù Hựu LỤC NGẠN
58 HTX mì Xuân Trường 2400945930 2400945930 1074. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự Xã Nam Dương LỤC NGẠN
59 HTX môi trường Quý Sơn 2400945401 2400945401 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
60 HTX dịch vụ nông lâm nghiệp xã Phong Vân 2400945384 2400945384 15. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Xã Phong Vân LỤC NGẠN
61 HTX dịch vụ môi trường xã Biên Sơn 2400945391 2400945391 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Biên Sơn LỤC NGẠN
62 HTX cá giống Luận Nụ Ngọc Châu 2400946807 2400946807 322. Nuôi trồng thủy sản nội địa Xã Ngọc Châu TÂN YÊN
63 HTX nông sản Suối Mỡ 2400945105 2400945105 10109. Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt Xã Nghĩa Phương LỤC NAM
64 HTX dịch vụ môi trường Lan Mẫu 2400943771 2400943771 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Lan Mẫu LỤC NAM
65 HTX sản xuất thương mại dịch vụ nông lâm nghiệp Bắc Giang 2400944373 2400944373 121. Trồng cây ăn quả Xã Hồng Giang LỤC NGẠN
66 HTX sản xuất và mua bán mỳ gạo Thủy Chiến 2400944207 2400944207 1074. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự Xã Nam Dương LỤC NGẠN
67 HTX dịch vụ môi trường Thắng Hưng 2400943757 2400943757 3811. Thu gom rác thải không độc hại Xã Hồng Giang LỤC NGẠN
68 HTX dịch vụ thị trấn Kép 2400945024 2400945024 113. Trồng cây lấy củ có chất bột Thị trấn Kép LẠNG GIANG
69 HTX Liên Sơn 2400944285 2400944285 111. Trồng lúa Xã Ngọc Vân TÂN YÊN
70 HTX Vân Thành 2400943958 2400943958 111. Trồng lúa Xã Ngọc Vân TÂN YÊN
71 HTX sản xuất nông nghiệp Anh An 2400943348 0865652980 111. Trồng lúa Xã Tân Trung TÂN YÊN
72 HTX nông nghiệp Hoài An 2400941238 2400941238 111. Trồng lúa Thị trấn Cao Thượng TÂN YÊN
73 HTX bảo tồn dược liệu Tây Yên Tử 2400944888 2400944888 128. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Thị Trấn Tây Yên tử SƠN ĐỘNG
74 HTX thương mại Kim Trọng 2400940964 2400940964 121. Trồng cây ăn quả Xã Hồng Giang LỤC NGẠN
75 HTX nông sản đoàn kết Tân Quang 2400940756 2400940756 121. Trồng cây ăn quả Xã Tân Quang LỤC NGẠN
76 HTX tiêu thụ hoa quả Kim Hân 2400940675 2400940675 4632. Bán buôn thực phẩm Xã Trù Hựu LỤC NGẠN
77 HTX nông nghiệp và dược liệu Thanh Hải 2400940403 2400940403 1212. Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới Xã Thanh Hải LỤC NGẠN
78 HTX dịch vụ công nghệ cáo Duca 2400898864 2400898864 15. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp Xã Thượng Lan VIỆT YÊN
79 HTX Hân Anh 2400940107 2400940107 121. Trồng cây ăn quả Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
80 HTX chăn nuôi thú cưng Hải Đăng 2400940259 2400940259 1491490. Chăn nuôi khác Xã Thanh Hải LỤC NGẠN

Trang

XLS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.