DS Hợp tác xã

TT Tên HTX Mã số thuế Mã DN Ngành KD chính Xã phường Huyện
321 HTX SX nông sản an toàn Tăng Quang 20I098004052 14. Chăn nuôi Xã Bích Sơn VIỆT YÊN
322 HTX dùng nước thôn Trại Đồng 20I098004060 491. Vận tải đường sắt Xã Nghĩa Trung VIỆT YÊN
323 HTX nông dân 98 200207000013 11. Trồng cây hàng năm Xã Tân Sỏi YÊN THẾ
324 HTX Từ Thiện Tâm 200207000010 11. Trồng cây hàng năm Xã Hương Vĩ YÊN THẾ
325 HTXDVNN Yên Hợp 200207000014 11. Trồng cây hàng năm Xã Tiến Thắng YÊN THẾ
326 HTX Cựu chiến binh sản xuất, tiêu thụ mỳ gạo Chũ 491. Vận tải đường sắt Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
327 HTX sản xuất và tiêu thụ mỳ Xuân Sâm 491. Vận tải đường sắt Xã Nam Dương LỤC NGẠN
328 HTX Lộc Phát 11. Trồng cây hàng năm Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
329 HTX Nông lâm Lục Ngạn 20D7000161 11. Trồng cây hàng năm Thị trấn Chũ LỤC NGẠN
330 HTX sản xuất, chế biến nông sản và thương mại Thanh Định 11. Trồng cây hàng năm LỤC NGẠN
331 HTX sản xuất KD dịch vụ chế biến lâm nông sản Nam tùng 20D7000172 11. Trồng cây hàng năm Xã Biển Động LỤC NGẠN
332 HTX NN và sản xuất KD tổng hợp sao sáng. 32. Nuôi trồng thủy sản Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
333 HTX sản xuất KD chế biến lâm, nông sản Phúc Long 20D7000176 491. Vận tải đường sắt Xã Biển Động LỤC NGẠN
334 HTX sản xuất nông lâm sản và thương mại Trí Việt 20D7000178 11. Trồng cây hàng năm Xã Giáp Sơn LỤC NGẠN
335 HTX thương mại Hải Nam 20D7000180 681. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Xã Phượng Sơn LỤC NGẠN
336 HTX NN An Thành 20D7000181 11. Trồng cây hàng năm Xã Tân Mộc LỤC NGẠN
337 HTX Thương mại dịch vụ NN Phúc thịnh 2400389497 20D7000186 491. Vận tải đường sắt Xã Phì Điền LỤC NGẠN
338 HTX Thương mại dịch vụ NN T&T 2400557536 20D7000187 11. Trồng cây hàng năm Xã Quý Sơn LỤC NGẠN
339 HTX Vệ sinh môi trường thị trấn An Châu 2400522075 0031SĐ 22/11/2004 . HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC Thị trấn An Châu SƠN ĐỘNG
340 HTX NN - môi trường Yên Định 2007G000012 . HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC Xã Yên Định SƠN ĐỘNG
341 HTX Tiểu thủ công nghiệp An Lạc 20G000295 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác Xã An Lạc SƠN ĐỘNG
342 HTX Bình Minh 20G070003 16. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp Xã An Châu SƠN ĐỘNG
343 HTX Chăn nuôi Trường Thịnh 20G000093 14. Chăn nuôi Xã An Bá SƠN ĐỘNG
344 HTX An toàn thực phẩm thị trấn Thanh Sơn 20G000409 32. Công nghiệp chế biến, chế tạo khác Thị trấn Thanh Sơn SƠN ĐỘNG
345 HTX Dược liệu huyện Sơn Động 20G000877 11. Trồng cây hàng năm Xã An Bá SƠN ĐỘNG
346 HTX Lập Cường 2400798820 2007G000001 491. Vận tải đường sắt SƠN ĐỘNG
347 HTX NN tổng hợp An Bá 2400799768 2007G000008 14. Chăn nuôi Xã An Bá SƠN ĐỘNG
348 HTX dịch vụ NN tổng hợp An Lập 2007D000002 14. Chăn nuôi SƠN ĐỘNG
349 HTX sản xuất và xây dựng Sơn Động 2007G000009 491. Vận tải đường sắt SƠN ĐỘNG
350 HTX dùng nước Chung đồng ngọc châu, 2007C-00068 491. Vận tải đường sắt Xã Ngọc Châu TÂN YÊN
351 HTX dùng nước thôn My Điền 491. Vận tải đường sắt Xã Hoàng Ninh VIỆT YÊN
352 HTX môi trường Thịnh An 2400800692 2007000218 . HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC Xã Hồng Thái VIỆT YÊN
353 HTX NN Việt Hà 20I0980004056 11. Trồng cây hàng năm Xã Việt Tiến VIỆT YÊN
354 HTX Dịch vụ NN Tự Lạn 2400792628 491. Vận tải đường sắt Xã Tự Lạn VIỆT YÊN
355 HTX dịch vụ NN thôn Ninh Khánh 491. Vận tải đường sắt Thị trấn Nếnh VIỆT YÊN
356 HTX Dùng nước thôn yên Ninh 491. Vận tải đường sắt Thị trấn Nếnh VIỆT YÊN
357 HTX dùng nước thôn Sen Hồ 491. Vận tải đường sắt Thị trấn Nếnh VIỆT YÊN
358 HTX dùng nước thôn Ruồng 2OI098984036 491. Vận tải đường sắt Xã Thượng Lan VIỆT YÊN
359 HTX dùng nước thôn Ngân Đài, xã Minh Đức 2OI098984029 16. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp Xã Minh Đức VIỆT YÊN
360 HTX dùng nước thôn Ngân Sơn, xã Minh Đức 2OI098984021 491. Vận tải đường sắt VIỆT YÊN

Trang

XLS
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.